İSG POLİTİKASI

İSG POLİTİKASI

Meteor İnşaat yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyarak iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemleri alır. Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlar.

Ürün ve müşteri kadar çalışanlarının memnuniyetini güvenliklerine özen göstererek sağlamak,; çalışanların yaralanmalarını, sağlık bozulmalarını önlemek Meteor İnşaat’ın ‘önce insan’ anlayışının önemli bir göstergesidir.