Vizyonumuz & Misyonumuz

VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Meteor 'da istihdamdan işletmeye kadar her şey vizyon ve değerler tarafından tanımlanır.

 

 • Üstlendiği görevlerde farklılıklar yaratarak kalıcı eserler yaratma hedefi ile kalite ve uygulama süresi açısından üstün başarı ile yürüten bir işletme olma özelliğimizi korumak ,
 • İnşaat sektöründe verimlilik ,kalite ,iş ve çalışan güvenliği konularında standartları belirleyen sektörün en güvenilir şirketleri arasında yer alma hedefi ve bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmek,
 • Geleceğimizi bugünden şekillendiriyoruz.Varlık nedenimiz olan müşterilerimize güvenli yapılar ,mekanlar ve karlı yatırım imkanları yaratmak ,
 • Girişimcilik ruhu ,ilk ve örnek olma özelliği taşıyan tasarımlar ışığında geliştirdiğimiz projeler ile sektörde önemli mihenk taşı projeleri inşa etme bilinci ve sorunluluğunu taşımak ,
 • Doğallıkla bağını kopartmadan modernlik ,mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanılmasını sağlamak ve bu sayede  '' Bugünün avantajlarıyla  ,GELECEĞE TAŞININ '' felsefemizi örnek oluşturacağımız şekilde yaşam pratiğine aktarmak.
MİSYONUMUZ

MİSYONUMUZ

 

 • Müşterilerimizin beklentilerini istikrarlı kalite anlayışı ile karşılayarak değer yaratmayı esas alan kurumsal yapımız müşteri odaklı çalışma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile ''en iyi '' şekilde değerleri yönetmek,
 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve mükemmelleşme anlayışını esas alarak ,insana ,doğaya ,çevreye ve topluma saygılı olarak sürdürmek,
 • Günümüz için ve gelecek kuşaklara karşı sosyal sorumluluğu yerine getirmeyi kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran Meteor ,çalışmalarını planlarken ,süreklilik ilkesini ön planda tutmaktadır.Çevre koruma bilinciyle örnek projeler ve bu bilinci yayarak inşaat sektöründe önder firmalardan olmak,
 • İnsan yaşamının gereksinimleri ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurarak ;ekonomik ,çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu planlamalar yapılmasını amaçlayan bütünsel yaklaşımı her sektörde kendimize ilke edinmek,
 • İlk çağlardan beri süregelen yuva ihtiyacını doğal ve modern olanaklarla çevrelenmiş şekilde müşterilerimize sunmak,
 • Sosyal ,sportif ve kültürel aktivitelerle bağını eksiksiz kurarak doğal yuva ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak ,
 • Modernlik ,mimari ve teknolojinin akıllı kullanımıyla müşterilerimize geleceğe taşımak ve böylelikle yüceltmek....
Kapat