Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

 

  • TAKIMDAŞLIK

Kurumun ayakta kalması ve sürekli gelişim gösterebilmesi için tüm şirket çalışanlarının yöneticilerin ve paydaşlarının enerjisini birleştirerek ,iletişimde açık ,sorumlulukların bilincinde bir bütün halinde sorunlara ortak çözümler üretmek.

  • SÜREKLİ GELİŞİM

Şirketin performansını arttırmak için gelişim programlarımızla kişisel gelişmeyi teşvik ederek çalışanlarımızın performansını arttırmak ve şirket dahilinde potansiyellerini ortaya çıkararak daha verimli ve yaratıcı projeler gerçekleştirmektir.

  • İNSANA SAYGI DUYMAK

Bir insan, hangi dinden, milletten, renkten, coğrafyadan, dilden, düşünceden ve anlayıştan olursa olsun, öncelikle insan olduğunun algılanması sağlanarak, hem personelimizin hem de müşterilerimizin fikirlerini ayrı ayrı değerlendirip, marka güvenilirliği kapsamında farklı projelere imza atmaktır.

  • PROFESYONELLİK

Şirketin çalışma standartlarına uygun olarak, iş kurallarını, iş ahlakını ve iş disiplinini ön planda tutarak, tüm şirket çalışanlarının işe ve diğer insanlara karşı tutumlarını gözden geçirerek müşterilerimizle daha iyi bir iletişim içinde olmaktır.

  • AÇIKLIK VE ŞEFFAFLIK

Yatırımcılarımızın ve müşterilerimizin bizleri daha iyi tanıyıp güven duyabilmeleri için düzenli, karşılaştırılabilir, zamanında ve güvenilir bilgi paylaşımını sağlamaktır.

  • MÜŞTERİ ODAKLILIK

Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak. Müşterinin duygu, düşünce ve beklentilerinin neler olduğunu saptayarak mevcut ve hedef müşterilerin hem proje esnasında hem de sonrasında ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmetler sağlayabilmektir.

  • OBJEKTİF OLMAK

Her olaya ya da her projeye farklı açıdan bakmamıza neden olan farklı eğitim, kültür ve dünya görüşlerimize rağmen tüm şirket çalışanlarının olaylara aynı hassasiyeti göstererek tarafsız kararlar alabilmesidir.

  • ÖZ ELEŞTİRİ YAPABİLMEK

Şirketimizin, gerçekleştirmiş olduğu her proje öncesi ve sonrası kendini sınayıp, kendi içinde yaşanan davranış hatalarını yargılayarak kendisinin öz eleştirisini yapabilmesidir.

  • ÇEVREYE DUYARLILIK

Kısıtlı kaynaklar ve artan çevre kirliliği nedeniyle, planlama ve tasarım aşamasından uygulama ve işletmeye alınma aşamasına kadar tüm süreçlerde çevre bilincini ön planda tutarak enerji tasarruflu yapılar üretmektir.

  • GİRİŞİMCİLİK

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için, doğru bir iş planı ve risk analizi ışığında gerekli riskleri alarak mevcut projeleri tamamlamak, yeni projelere imza atmaktır.

 

 

 

 

Kapat